Jeu de boules
Elke donderdagmiddag wordt er Jeu de Boules
gespeeld bij Boer Bart.
Burg. van Erpstraat 80