Seniorenvereniging De herfstzon hield donderdag 10 april haar jaarvergadering 2018. Dit jaar werd er reeds voor de middag begonnen, omdat er voorgaande jaren steeds een tijdprobleem ontstond.

 

Voorafgaande aan de officiële vergadering  werd om 11:00 uur begonnen met een eucharistieviering die werd voorgegaan door Pastoor Leo en die muzikaal werd opgeluisterd door het eigen Herfstzon-koor onder leiding van Gerard van Schijndel.

Na de viering was er een pauze en werd er een lunch geserveerd bestaande uit soep, belegde broodjes en krentenbollen. Tegen kwart over een werd de nieuwe Website van DE HERFSZON (www.kbodeherfstzon.nl) gepresenteerd door Henk van Breda en Rini van Hoogstraten

Vervolgens begon de officiële jaarvergadering onder voorzitterschap van Sjaak van den Heuvel. Een aantal mededelingen en het jaarverslag kwamen aan de orde, evenals de financiën 2016 en de kascontrolecommissie deed verslag van haar bevindingen.

Er waren 3 bestuursleden aftredend waarvan er ook drie herkiesbaar en dat waren Henk van de Camp, Gerda Martens en Henk van Breda en die werden dan ook unaniem herkozen..

Hierna werd het tijd om de jubilarissen in het (Herfst)zonnetje te zetten en te huldigen
dit waren 5 leden waarvan 4 die nu 25 jaar lid zijn van Seniorenvereniging De herfstzon en Mevrouw van den Heuvel lid is al 40 jaar lid. Voorzitter Sjaak had voor ieder van hen een waarderend woord en een korte terugblik maar ook een oorkonde, bloemen en mooie sculptuur, uiteraard was de sculptuur voor de jubilaresse van 40 jaar lid extra bijzonder.

Na de huldigingen had de Herfstzon toneelclub een schitterende play-back-show, waarvan de hele zaal had genoten. Er was veelvuldig applaus en er werd ook veel gelachen.

Toen het applaus ophield volgde de trekking van de loterij en daarna was het voor de meeste aanwezigen tijd om na een goede dag “jaarvergadering” met een voldaan en blij gevoel huiswaarts te keren.

Berghem
Henk van Breda